Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
"Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu"

Adresat studiów: Absolwenci studiów wyższych (posiadający tytuł magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, artystycznych, medycznych (fizjoterapia, pielęgniarstwo), psychologicznych.Cel studiów: celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji absolwentów w/w kierunków poprzez wprowadzenie różnorodnych technik muzykoterapeutycznych oraz technik radzenia sobie ze stresem do praktyki pedagogicznej, medycznej, w pracy w ośrodkach rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także oświatowych, socjalnych i geriatrycznych. Czas trwania studiów: trzy semestry w trybie zaocznym, zjazdy sobota - niedziela Od kandydatów nie są wymagane umiejętności gry na instrumentach muzycznych. Program studiów również nie obejmuje nauki gry na instrumentach muzycznych.

Sylwetka absolwenta: absolwent wyposażony będzie w umiejętności posługiwania się metodami i technikami muzykoterapeutycznymi oraz wiedzę teoretyczną w zakresie muzykoterapii i psychoprofilaktyki stresu

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT: Instytut Muzyki, 059 84 271 68 w. 205, instytutmuzyki@interia.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)