Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych i magisterskich kierunku pedagogika (ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji nauczycielskich w obszarze edukacji zintegrowanej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III) oraz innych kierunków ( w tym artystycznych) i specjalności nauczycielskich, a także do czynnych nauczycieli, wychowawców, instruktorów muzycznych, animatorów dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracowników placówek oświatowo wychowawczych i kulturalno oświatowych.

Od kandydatów na studia nie wymaga się umiejętności gry na instrumentach oraz znajomości zapisu nutowego.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy, doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym, rytmiki w przedszkolach, domach kultury, prowadzenia własnej działalności artystycznej, dziecięcych zespołów estradowych. Program studiów zakłada:
1. rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela muzyki w edukacji wczesnej oraz warsztatu animatora dziecięcej estrady muzycznej (w tym podstawy gry dla początkujących i rozszerzony program dla zaawansowanych na wybranym instrumencie gitara, keyboard, instrumenty perkusyjne, flet prosty instrumenty zapewnia uczelnia)
2. przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć muzycznych (przewaga zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem piosenki dziecięcej, tańca, improwizacji ruchowej, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych)
3. zapoznanie z podstawami wiedzy ogólnej z zakresu emisji głosu, zasad muzyki, historii muzyki ze sztuką, systemów muzycznych, instrumentoznawstwa, aranżacji, psychologii muzyki, muzykoterapii.

Zjazdy będą odbywać się w Instytucie Muzyki ul. Partyzantów 27 w soboty (2 bloki zajęć po pięć godzin lekcyjnych z przerwą obiadową) i niedziele (pięć godzin lekcyjnych przed południem), średnio 1-2 razy w miesiącu. Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniami, na koniec studiów przewidziana jest wspólna prezentacja artystyczna słuchaczy.

Studia trwają 3 semestry. Zapewniamy małe grupy ćwiczeniowe - około 15 osób, w przypadku nauki gry na instrumentach nawet 4-6 osobowe.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w domach studenckich na ul. Arciszewskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kontakt, informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zapisy
INSTYTUT MUZYKI AP W SŁUPSKU (sekretariat)
TEL. 59 84 27 168 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00
Planowany termin uruchomienia I edycji - październik 2011

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)