Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci wyższych studiów posiadający tytuł magistra lub licencjata, dowolnego kierunku, ale mających kwalifikacje pedagogiczne (ukończona specjalność nauczycielska, kierunek Pedagogika lub studia podyplomowe z Zakresu Przygotowania Pedagogicznego)

CZAS TRWANIA
3 semestry

ORGANIZACJA NAUKI
Studia podyplomowe trwają 3 semestry. Zajęcia są realizowane są w soboty i niedziele Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu.

CEL STUDIÓW
Uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły (klasa I-III).
Merytoryczne i praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i zintegrowanego edukacji wczesnoszkolnej (klasa I-III).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
INFORMACJE
Sekretariat Instytutu Pedagogiki
Wydział Edukacyjno- Filozoficzny
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
instytutpedagogiki@apsl.edu.pl
tel.: 59 84 05 924

KRYTERIA PRZYJĘĆ
Decyduje kolejność zgłoszeń, przedłożenie kompletu dokumentów (odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 podpisane zdjęcie)
Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki (pokój nr 223) na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym Akademii Pomorskiej w Słupsku na ul. Boh.Westerplatte 64 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00)

Opłaty

AAzwiń
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Brak wpisowego
Opata za I semestr 1200 zł.
Opata za II semestr 1200 zł
Opata za III semestr 1200 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30zl.
Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty bez dodatkowych opłat.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)