Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna

Kategoria: Komunikacja społeczna

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Polonistyki
sekretariat: 059 84 05 326
ul. Aciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk

Studia adresowane są do osób, które pracują w lokalnych społecznościach, instytucjach i organizacjach, są animatorami działalności społecznej: nauczycieli, pracowników socjalnych, pedagogów, dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, działaczy kultury.

Studia przygotowują do prowadzenia projektów społecznych finansowanych z zewnętrznych źródeł, których celem jest zmiana w środowisku lokalnym. Dotyczyć one mogą poprawienia sytuacji grup marginalizowanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacji młodzieży, bezrobotnych, osób starszych.

Ukończenie studiów podyplomowych daje uczestnikom możliwość uzyskania umiejętności przygotowywania różnego typu projektów.

PROGRAM STUDIÓW :

- Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

- Budowanie partnerstwa między sektorem publicznym, prywatnym i społecznym

- Projekt jako produkt planowania

- Zarządzanie projektem

- Pozyskiwanie zasobów na realizację projektów

- Rozwój lokalnej społeczności

- Umiejętności społeczne

- Psychospołeczne problemy komunikacji interpersonalnej

- Budowanie wizerunku, promocja, współpraca z mediami

- Problematyka społeczna regionu

- Promocja zdrowia

- Dzieje stosunków polsko-wschodnioeuropejskich

- Historia stosunków polsko-zachodnioeuropejskich

- Redagowanie tekstów użytkowych

Studia trwają 3 semestry.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Pedagogiki
ul. Westerplatte 64, pokój 223
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)