Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ped.resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
Adresaci studiów: absolwenci studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do pracy w placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo wychowawczych.
Cele studiów:
- wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczej;
- wykształcenie w słuchaczach umiejętności działań profilaktycznych w zakresie niedostosowania społecznego oraz patologii społecznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
- nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie współczesnych metod resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie i korekty osobowości sprawców przestępstw;
- kształtowanie zdolności do podnoszenia efektywności pracy resocjalizacyjnej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Pedagogiki
ul. Westerplatte 64, pokój 223
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)