Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
PODYPLOMOWE STUDIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Adresaci studiów: absolwenci studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych.
Cel studiów:
- Kształcenie umiejętności wychowawczych, w tym stosowanie zasad etycznej komunikacji, rozwiązywanie konfliktów.
- Wytwarzanie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz wolnego rozwoju zawodowego
- Ćwiczenie elementów warsztatu pedagogicznego

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Pedagogiki
ul. Westerplatte 64, pokój 223
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)