Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Komunikacja językowa i dziennikarstwo

Kategoria: Dziennikarstwo

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kształcą umiejętności sprawnego i skutecznego posługiwania się językiem w mass mediach, a także w wystąpieniach publicznych (np. w wykładach, odczytach, przemówieniach), w negocjacjach i rozmowach na poziomie zawodowym i prywatnym, podczas prowadzenia konferencji, zjazdów, spotkań, prezentacji. Pozwalają na zdobycie umiejętności w public relations,, reklamie itd. Przygotowują do redagowania i składania gazetek szkolnych, gazet lokalnych, samorządowych i branżowych.

Ukończenie studiów podyplomowych dajej uczestnikom możliwość uzyskania specjalności:
DZIENNIKARSTWO; REDAGOWANIE I EDYTORSTWO TEKSTÓW.

PROGRAM STUDIÓW:

- Komunikacja w public relations i reklamie

- Redagowanie i edycja tekstów

- Stylistyka tekstu pisanego

- Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej

- Retoryka dziennikarska

- Warsztaty dziennikarskie: prasowe, radiowe, telewizyjne

- Praktyki dziennikarskie

- Współczesne technologie informacyjne w mass mediach

- Komputerowe składanie tekstu

- Budowanie strony internetowej

Studia trwają 3 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Polonistyki
sekretariat: 059 84 05 326
ul. Aciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30