Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja dla bezpieczeństwa

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Edukacja dla bezpieczeństwa
AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
Zaprasza do odbycia studiów podyplomowych
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


Studia przewidziane są dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

Studia rozpoczynają się w semestrze letnim od października 2011 roku;

Ograniczona liczba miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia składają dokumenty w Dziekanacie Wydziału Filologicznego- Historycznego ul. Arciszewskiego 22a pokój nr 65.

STUDIA TRWAJĄ III SEMESTRY

Kontakt Tel. 59/8405 388, 59/8405 203 w godz. 8:00 15:00

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia (według załącznika nr 2 zamieszczonego na stronach internetowych www.apsl.edu.pl /regulaminy/
2. 3 zdjęcia
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub notarialne poświadczoną kopię dyplomu
4. Kwestionariusz osobowy www.apsl.edu.pl załącznik nr 3

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN złożenia dokumentów: 28 wrzesień

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr - 1.200 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30