Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Nauczanie języka polskiego jako obcego

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Polonistyki
sekretariat: 059 84 05 326
ul. Aciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie nauk humanistycznych, przede wszystkim filologicznych

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy mogliby uczyć języka polskiego obcokrajowców zarówno w placówkach krajowych, jak i zagranicznych.

Ukończenie studiów podyplomowych daje uczestnikom możliwość uzyskania umiejętności przygotowywania różnego typu projektów.

PROGRAM STUDIÓW :

- Gramatyka współczesnego języka polskiego

- Retoryka

- Kultura języka polskiego i leksykografia

- Stylistyka praktyczna

- Wiedza o teatrze, filmie i mediach polskich

- Elementy historii Polski w połączeniu z historią powszechną

- Wiedza o polityce (m.in. problemy diaspory i dyplomacja)

- Geografia i kultura regionów Polski

- Historia sztuki

- Religie świata

- Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

- Komunikacja interpersonalna

Studia trwają 3 semestry

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30