Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
PROGRAM STUDIÓW:
- Metody aktywizujące uczniów
- Ścieżki edukacyjne
- Techniki przyspieszonego uczenia się
- Warsztaty artystyczne
- Drama
- Techniki samokształcenia
- Pakiety multimedialne i ich zastosowanie
- Praca z komputerem - TI
- Problemy w diagnozowaniu trudności szkolnych np. dysleksja
- Przeciwdziałanie agresji w szkole
- Kształcenie kompetencji kulturowych uczniów
- Pomiar dydaktyczny w kształceniu polonistycznym

Studia trwają 3 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Polonistyki
sekretariat: 059 84 05 326
ul. Aciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30