Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wiedza o kulturze

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do nauczycieli legitymujących się ukończeniem studiów licencjackich lub magisterskich typu humanistycznego.

Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat różnych aspektów kultury, co umożliwi prowadzenie przedmiotu wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych. Program studiów uwzględnia - oprócz ujęcia kultury w perspektywie estetycznej (co jest zgodne z podstawą programową) - także szersze jej rozumienie jako: całokształtu dorobku społecznego człowieka, przekształcanego i przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

W programie studiów m.in. elementy teorii kultury, wiedza o teatrze, wiedza o filmie, kultura elitarna i masowa, kultura w regionie, podstawy wiedzy o muzyce, podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, techniki multimedialne, metodyka nauczania wiedzy o kulturze.

Studia trwają 3 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Polonistyki
sekretariat: 059 84 05 326
ul. Aciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30