Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Archiwistyka

Kategoria: Historia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra, którzy nie ukończyli specjalności archiwistycznej.
Celem studiów jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu historii ustroju i dziejów kancelarii, podstaw organizacji i zarządzania oraz teorii i metodyki archiwalnej potrzebnej do wykonywania zawodu archiwisty.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje potrzebne do pracy w charakterze archiwisty zakładowego oraz pracownika archiwum państwowego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Historii
sekretariat: 059 84 05 324
ul. Aciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30