Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia

Kategoria: Historia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
KONTAKT:
Instytut Historii
sekretariat: 059 84 05 324
ul. Aciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk

Studia przygotowują uczestników do nauczania historii w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Osoby kończące studia podyplomowe z historii zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu najważniejszych dyscyplin historycznych. Będą potrafiły organizować proces nauczania uczenia się w zakresie historii w szkołach na szczeblu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Zdobędą również niezbędne umiejętności z zakresu wyboru, tworzenia i modyfikacji programów nauczania.

Studia trwają 3 semestry.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
- Adres; ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, p. 51
- Szczegółowe informacje pod nr. tel.: (59) 84 05 326
W GODZINACH:
- poniedziałek: 13.00-14.30
- wtorek: 11.00-12.00
- środa: 13.00-14.30
- czwartek: 9.30- 12.00
- piatek: 8.30-10.00

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30