Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpłatne Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Filologiczno-Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Uprzejmie informujemy, że zajęcia Bezpłatnych Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno-Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego odbywać się będą na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, w salach 17, 18, 53. Na holu tegoż wydziału stale wywieszony będzie plan zjazdów i zajęć (wraz z numerami sal wykładowych).
Posiłki dla uczestników Studium można będzie spożyć na stołówce uczelnianej, obok Domu Studenta nr 1 (na terenie kampusu uczelnianego, obok budynku wydziału).
Noclegi podczas zjazdów zarezerwowane są w Hotelu "Zamkowy" ul. Dominikańska 4 (obok Zamku Książąt Pomorskich).
Wyżywienie i noclegi są bezpłatne.
Godziny dyżurów w czasie zjazdów odbywać się będą w godzinach: 9:30 - 11:00 w sali nr 31 Z


"Człowiek - najlepsza inwestycja"
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny oraz Akademia Pomorska w Słupsku zapraszają do udziału w
Bezpłatnych, Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Pedagogiczno-Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego
Propozycja udziału w studiach kierowana jest do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać bezterminowe uprawnienie do nauczania języka kaszubskiego.
Kryteria rekrutacji (kolejność wg ważności):
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela i aktualne zatrudnienie;
- posiadanie zaświadczenia o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach wystawionego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego;
- posiadanie innych zaświadczeń o znajomości języka kaszubskiego;
- posiadanie zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki, iż po ukończeniu przedmiotowego studium zostaną zatrudnione.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny otwarcia: 7:30-15:30