Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela geografii i przyrody

Kategoria: Geografia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Instytut Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza wszystkich chętnych, absolwentów geografii studiów licencjackich i magisterskich, wszystkich specjalności nienanuczycielskich na kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela geografii i przyrody.
Planowane rozpoczęcie studiów - listopad 2010. Dalszych informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Instytutu Geografii
ul. Partyzantów 27
tel. (059) 84 00 350
e-mail: igeo@apsl.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22b
tel. (59) 84 05 337
e-mail: mp@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów:
- od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30 (przez okres całego roku kalendarzowego)
- sobota: 10:00 14:00 (W soboty lipca, sierpnia i września oraz w przypadku, gdy w harmonogramie nie ma zjazdów studentów niestacjonarnych Dziekanat jest ZAMKNIĘTY )
UWAGA: Przedłużanie legitymacji elektronicznych tylko od poniedziałku do piątku