Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujące do nauczania matematyki

Kategoria: Matematyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
INSTYTUT MATEMATYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
Zaprasza na

Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania matematyki


Studia kierowane są do osób, które potrzebują uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne i są absolwentami studiów pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunku matematyka. Absolwenci mający tytuł magistra uzyskują prawo do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i ponadgimnazjalnych, zaś absolwenci legitymujący się dyplomem studiów wyższych zawodowych uzyskują prawo do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych.

Studia realizowane w trybie niestacjonarnym - podczas zjazdów weekendowych (sobota i niedziela). Trwają trzy semestry, obejmują 330 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania kwalifikacji (świadectwa ukończenia studiów podyplomowych) będzie:
1. obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestniczenie
2. zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie ustalonej przez prowadzącego
3. spełnienie wymogu dotyczącego praktyk, a określonego na początku studiów

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się :
Sekretariat IM ul. Arciszewskiego 22b, pokój 216, tel. (59) 840 54 61; e-mail: im-pap@apsl.edu.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie dyplomów ukończenia studiów
Wymagane dokumenty:
- podanie do Rektora AP w Słupsku o przyjęcie na studia - (według wzoru - załącznik nr 2 regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku)
- dwa jednakowe zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub notarialnie poświadczona kopia dyplomu
- kwestionariusz osobowy - (według wzoru -załącznik nr 3 regulaminu)
- kserokopia dowodu osobistego

Limit przyjęć: 20 osób

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Termin złożenia dokumentów do 30 września.

Opłaty

AAzwiń
Koszt: 1400 PLN(opłata za semestr); dodatkowo: 180 PLN koszt praktyki pedagogicznej,
30 PLN - za wydanie dyplomu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22b
tel. (59) 84 05 337
e-mail: mp@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów:
- od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30 (przez okres całego roku kalendarzowego)
- sobota: 10:00 14:00 (W soboty lipca, sierpnia i września oraz w przypadku, gdy w harmonogramie nie ma zjazdów studentów niestacjonarnych Dziekanat jest ZAMKNIĘTY )
UWAGA: Przedłużanie legitymacji elektronicznych tylko od poniedziałku do piątku