Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELI

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi nadającymi nową specjalność. Ich ukończenie (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 07.09.2004 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ... oraz rozporządzeniem MENiS z 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej ...) daje nauczycielom z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych (informatyka i technologia informatyczna) w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki PSW w Białej Podlaskiej podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu). Są prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki PSW, posiadających doświadczenie dydaktyczne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

Program studiów
Podstawy działania i obsługi komputera,
Programowanie komputerów,
Praktyczne zastosowanie komputera,
Metodyka nauczania informatyki,
Metody wyszukiwania, opracowania i prezentowania informacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Wymagane dokumenty
- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- Kserokopia dowodu osobistego
- Odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność: 1100zł/semestrDziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl