Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: APLIKACJE INTERNETOWE

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe aplikacje internetowe przewidziane są dla osób chcących projektować lub już projektujących i implementujących witryny internetowe, pracowników opiekujących się serwisami firmowymi oraz wszystkich chcących od podszewki i w praktycznym działaniu poznać nowoczesne technologie internetowe i mobilne.
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczowi teoretycznej i praktycznej wiedzy umożliwiającej mu wykonywanie pracy:
- projektanta i programisty WWW,
- projektanta i programisty aplikacji internetowych,
- administratora serwisu WWW.
Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki PSW w Białej Podlaskiej podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu). Są one prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki PWSZ, posiadających doświadczenie dydaktyczne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów
Programowanie WWW,
Programowanie w języku Java,
Internetowe serwisy multimedialne,
Technologie XML,
Aplikacje internetowe w środowisku .NET,
Bezpieczeństwo sieciowe,
Serwery i serwisy,
Praca końcowa - 30 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
Wymagane dokumenty
- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- Kserokopia dowodu osobistego
- Odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność: 1100zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl