Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: INFORMATYKA W BIURZE

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Informatyka w biurze są przewidziane dla pracowników firm, instytucji mających na co dzień styczność z komputerem. Celem studiów jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności:
- nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
- pokazanie możliwości wykorzystania wolnego oprogramowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
- poznanie zasad funkcjonowania systemów informacyjnych zarządzania;
- poznanie zasad funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego oraz elementów prawa komputerowego.

Program studiów
Społeczeństwo informacyjne,
Technologie informacyjne,
Systemy operacyjne i ochrona danych,
Eksploatacja baz danych,
Zarządzanie bazami danych,
Aplikacje internetowe,
Aplikacje komunikacyjne w przedsiębiorstwie,
Systemy dla przedsiębiorstw.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
Wymagane dokumenty
- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- Kserokopia dowodu osobistego
- Odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność: 1100zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl