Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Administrowanie sieciami komputerowymi przygotowują słuchaczy do informatycznej obsługi procesów gospodarczych realizowanych w bankach, urzędach skarbowych oraz w innych podmiotach gospodarczych. Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki PSW w Białej Podlaskiej podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu). Są one prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki PSW, posiadających doświadczenie dydaktyczne.

Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

Program studiów
Architektura i technologie sieci komputerowych,
Podstawy i urządzenia transmisji danych,
Komunikacja w sieciach rozległych,
Protokoły końcowe i podstawowe aplikacje sieciowe,
Usługi katalogowe,
Protokoły i systemy zarządzania,
Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych,
Podstawy baz danych,
Projektowanie witryn internetowych,
Administrowanie systemami Windows,
Administrowanie systemami Unix/Linux,
Administrowanie systemami NetWare,
Administrowanie serwerami baz danych,
Administrowanie serwerami poczty elektronicznej,
Administrowanie serwerami baz danych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
Wymagane dokumenty
- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- Kserokopia dowodu osobistego
- Odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność: 1100zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl