Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: ROLNICTWO EKOLOGICZNE I PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

Kategoria: Rolnictwo

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż rolnictwo*. Stanowią one propozycję uzupełnienia wiedzy i uzyskania uprawnień rolniczych. Studia kierowane są w szczególności do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach związanych z rolnictwem takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Urzędy Gminne i inne oraz do osób, którym uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na nabycie uprawnień i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego, umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym. Studia przygotowują także do organizacji rolnictwa ekologicznego oraz projektowania ogrodów, terenów zielonych i parków krajobrazowych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i projektowania terenów zielonych.

Tematyka zajęć
- gleboznawstwo i uprawa roli,
- technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- podstawy ekonomiki i rachunkowości,
- podstawy prawa gospodarczego i rolnego,
- ochrona roślin,
- ochrona środowiska,
- agroekologia,
- kształtowanie i ochrona krajobrazu,
- projektowanie ogrodów i terenów zielonych,
- procesy restrukturyzacji i modernizacji w rolnictwie i inne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.


Wymagane dokumenty
- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- Kserokopia dowodu osobistego
- Odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność: 1200zł/semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl