Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Praca socjalna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek PRACA SOCJALNA w nowoczesny i profesjonalny sposób przygotowuje studentów do wykonywania zawodu PRACOWNIKA SOCJALNEGO. Wykłady i warsztaty realizowane są w oparciu o autorskie programy przygotowane przez wykładowców DWSSP ASESOR respektujących wymagania programowe MNiSW (standardy kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna).
Program studiów łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych. Wśród precyzyjnie dobranych przedmiotów fachowych znalazły się m.in. system prawny pomocy społecznej, prawo rodzinne i opiekuńcze, metodyka pracy socjalnej, diagnostyka problemów socjalnych, praca socjalna z rodziną i społecznością lokalną, poradnictwo socjalne, podstawy superwizji etc.

Absolwent kierunku PRACA SOCJALNA DWSSP ASESOR jest nowocześnie wykształconym, etycznym i doświadczonym pracownikiem socjalnym, gotowym profesjonalnie stawić czoła nawet najbardziej dotkliwym i skomplikowanym kwestiom społecznym zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

więcej na: www.asesor.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

* Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów licencjackich. Wpisowe na studia licencjackie wynosi 200 zł.

Czesne
Studia stacjonarne
Czesne wynosi 2700 zł/semestr i może być opłacane:
- jednorazowo za semestr z góry w wysokości 2600 zł (przysługuje rabat 100 zł)
- w 12 miesięcznych ratach w wysokości 450 zł

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Czesne wynosi 2400 zł/semestr i może być opłacane:
- jednorazowo za semestr z góry w wysokości 2300 zł (przysługuje rabat 100 zł)
- w 12 miesięcznych ratach w wysokości 400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00