Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Trener w administracji

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: dostarczenie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w codziennej pracy zawodowej służb publicznych, a w szczególności do rozwiązywania sytuacji konfliktowych i stanów kryzysowych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na samodzielne prowadzenie szkoleń i treningów dla określonych przez kadrę kierowniczą potrzeb instytucji.

Studia adresowane są do: osób, które mają być przygotowane (merytorycznie i metodycznie) do prowadzenia szkoleń z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej, adresowanych zarówno do sektora publicznego, jak i podmiotów komercyjnych. Poniższe propozycje związane są z profilem katedry Administraci Publicznej DWSSP "ASESOR" (potencjałem dydaktycznym) i ewentualnymi wymogami oraz oczekiwaniami wobec przyszłych trenerów. Oferta studiów kierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych rozmaitych kierunków.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Trener w administracji - 2800 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1400 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 350 zł

Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00