Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) od lipca 2013 roku każdy specjalista ds. BHP będzie musiał mieć ukończone studia wyższe bądź podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Po wejściu Polski do UE zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nieustannie rośnie. Wdrażanie przepisów, norm i standardów europejskich wymaga zatrudnienia fachowców o wysokich kwalifikacjach. Na absolwentów specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy czeka ciekawa i odpowiedzialna praca.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy jako: inspektor, starszy inspektor oraz specjalista i starszy specjalista do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach (po zdobyciu niezbędnej praktyki), kierownik komórek ds. bhp, osoba świadcząca usługi dla pracodawców w zakresie sprawowania nadzoru, doradztwa oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia adresowane są do: osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Profil uczestników: Słuchaczem studiów może być absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł: licencjata, inżyniera lub magistra.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach BHP i obejmuje między innymi takie tematy jak:

identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami metody eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych ergonomiczna analiza stanowisk pracy diagnozowanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określanie niezbędnych działań profilaktycznych metody i organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy jako: inspektor, starszy inspektor oraz specjalista i starszy specjalista do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach (po zdobyciu niezbędnej praktyki), kierownik komórek ds. bhp, osoba świadcząca usługi dla pracodawców w zakresie sprawowania nadzoru, doradztwa oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Profil uczestników: Słuchaczem studiów może być absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł: licencjata, inżyniera lub magistra.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach BHP i obejmuje między innymi takie tematy jak:

identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
metody eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
ergonomiczna analiza stanowisk pracy
diagnozowanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określanie niezbędnych działań profilaktycznych
metody i organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2800 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1400 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 350 zł

Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00