Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Kadry i płace w administracji publicznej

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: zapoznanie z aktualnymi przepisami regulującymi funkcjonowanie kadr i systemu płac w administracji publicznej; uzyskanie kwalifikacji zawodowych dotyczących zasad prawa pracy; udoskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kadrowych; zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych.

Studia adresowane są do pracowników działów osobowych i pokrewnych, kierowników i pracowników działów personalnych, kadr, płac i szkoleń oraz do osób, które pragną nabyć umiejętności w zakresie budowania relacji pomiędzy ogólną strategią działania organizacji a strategią personalną, a także poszerzyć zakres swojej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości o praktyczne posługiwanie się przepisami prawa pracy oraz tworzenie dokumentacji pracowniczej.

Zakres tematyczny studiów: źródła prawa pracy; zasady prawa pracy i ich znaczenie dla stosunku pracy; podstawy prawne świadczenia pracy ze wskazaniem cech charakterystycznych; stosunek pracy i stosunek cywilnoprawny; podstawy nawiązania stosunku pracy i przypadki ich stosowania; podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; odpowiedzialność materialna, porządkowa i dyscyplinarna pracowników; sposoby zakończenia stosunku pracy; modyfikacja treści stosunku pracy; inne podstawy prawne świadczenia pracy oraz elastyczne formy zatrudnienia; wynagradzanie za pracę; prawna ochrona wynagrodzenia za pracę; obowiązki socjalne pracodawcy; świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa; świadczenia pieniężne w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego; ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; czas pracy z uwzględnieniem regulacji kodeksowych oraz pragmatyk służbowych; urlopy pracownicze ze szczególnym uwzględnieniem urlopu wypoczynkowego; dokumentacja pracownicza; obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; postępowanie przed sądem pracy; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; obowiązki podatkowe w zakresie prawa pracy spoczywające na pracodawcy; odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Kadry i płace w administracji publicznej - 3400 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1700 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 425 zł


Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00