Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Sztuka dyplomacji

Kategoria: Ochrona osób i mienia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: nabycie praktycznych umiejętności gwarantujących profesjonalną organizację i obsługę kontaktów zewnętrznych urzędów administracji samorządowej i rządowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także firm komercyjnych wyedukowanie specjalistów w zakresie dyplomacji praktycznej dla potrzeb szeroko rozumianej administracji publicznej i biznesowej.

Studia adresowane są do osób, których zakres obowiązków zawodowych obejmuje organizowanie i realizację kontaktów zewnętrznych pracodawcy z podmiotami oraz osobami krajowymi i zagranicznymi. W szczególności do: rzeczników prasowych jednostek terenowej administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych oraz firm komercyjnych; menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw; liderów organizacji społecznych organizacji pozarządowych i związków zawodowych; przedstawicieli handlowych; wszystkich zainteresowanych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Sztuka dyplomacji - 3600 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1800 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 450 zł


Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00