Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Prawo prasowe, autorskie i reklamy

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: dostarczenie wiedzy z zakresu prawa potrzebnej w działalności dziennikarskiej, wydawniczej, reklamowej oraz artystycznej.

Studia adresowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych rozmaitych kierunków, zainteresowanych uwarunkowaniami prawnymi działalności artystycznej [twórcy, artyści, wykonawcy], dziennikarskiej we wszystkich rodzajach tej działalności - redaktorskiej, reporterskiej, fotoreporterskiej, śledczej i innej, wydawniczej w zakresie prasy, książek, radia, telewizji. Studia uwzględniają także wiedzę potrzebną do sprawnego prowadzania działalności reklamowej w prasie, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach.

Zakres tematyczny studiów:

Prawo autorskie dla twórców, dziennikarzy i pracowników reklamy
Formy prawne działalności artystycznej, wydawniczej i reklamowej
Prawo pokrewne artystów, wykonawców i producentów
Prawo komputerowe i prawo internetu
Prawo mediów
Prawo prasowe
Public relations a prasa
Prawo reklamy
Znaki firmowe, towarowe i inne oznaczenia handlowe w reklamie
Umowy w prawie autorskim, prasowym, reklamie
Rozwiązanie sporów w trybie mediacji
Psychologiczne uwarunkowania odbioru przekazów reklamowych
Etyka w prasie i reklamie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Prawo prasowe, autorskie i reklamy - 3000 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1500 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 375 zł


Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00