Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Organizacja pomocy społecznej

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: zainteresowanie słuchaczy aktualną polityką społeczną i wskazanie na konieczność wielowymiarowego jej widzenia, zapoznanie słuchaczy z koncepcjami zmian polityki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej, ugruntowanie wiedzy o instrumentach działania polityki społecznej, kształcenie umiejętności artykulacji potrzeb upodmiotowionych zbiorowości i określenia potrzeb społecznych w środowisku lokalnym.

Studia adresowane są do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zobowiązanych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. nr 219, poz. 2224) oraz do wszystkich osób zainteresowanych pracą socjalną.

Zakres tematyczny studiów: współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, pomoc społeczna jako instytucja, zasady finansowania pomocy społecznej, wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, karnego, penitencjarnego, administracyjnego, pracy, zabezpieczenia społecznego, praw człowieka, wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania, kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej, metody statystyczne w pomocy społecznej, etyka pracy socjalnej, organizacje pozarządowe, zadania jednostek organizacyjnych: gminy, powiatu, województwa w pomocy społecznej.

Program studiów wypełnia minimum programowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz posiada akceptację Ministra Polityki Społecznej, co nadaje DWSSP ASESOR uprawnienia do organizacji ww. studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Organizacja pomocy społecznej - 3000 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1500 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 375 zł

Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00