Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Menadżer kultury i czasu wolnego

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia (realizowane do 2011 r. pod nazwą "Administracja i przedsiębiorczość w kulturze") zostały nagrodzone Złotym Pucharem w rankingu studiów podyplomowych 2008 zamieszczanym na portalu www.zarzadzaniekultura.pl - nagrodę przyznano za wysoko oceniony program, dobór zespołu wykładowców oraz organizację przebiegu studiów.

Od 2000 r. DWSSP ASESOR jest członkiem Stowarzyszenia Administracji Publicznej (SEAP) i jedną z pięciu polskich instytucji należący do Europejskiej Sieci Instytucji Kształcących w zakresie Administrowania Kulturą (ENCATC).

Cel studiów: menedżerskie przygotowanie do pracy i aktywności na rynku przedsięwzięć kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji o dotacje dla projektów kulturalnych, tworzenia dokumentacji (koncepcji, oferty, promocji) i prezentacji multimedialnej przedsięwzięcia kulturalnego oraz organizacji eventów i imprez masowych.

Studia adresowane są do pracowników wszystkich środowisk zaangażowanych w życie kulturalne regionów, miast i wsi, przedstawicieli samorządów, pracowników instytucji kulturalnych (domy kultury, biblioteki, teatry, opery, filharmonie, chóry i zespoły artystyczne, muzea, galerie), członków organizacji pozarządowych, fundacji i mecenasów sztuki oraz osób zainteresowanych rozwijaniem własnych inicjatyw w szeroko rozumianej sferze kultury (twórczość, turystyka, edukacja kulturalna, informatyzacja środowisk itd.), podmiotów gospodarczych związanych z aktywnością na rzecz kultury (wydawnictwa, czasopisma, agencje artystyczne i reklamowe, szkoły językowe itd.).

Zakres tematyczny studiów: kultura i sztuka współczesna; kultura niezależna; fundacje i stowarzyszenia; współczesny rynek kultury i sztuki; aktualne regulacje prawne dla sektora kultury; aktualne problemy organizacyjno-finansowe podmiotów w kulturze; prawo autorskie; zawieranie umów; aplikowanie o dotacje dla projektów kulturalnych; zarządzanie, komunikacja i marketing w instytucjach kultury; lobbing, sponsoring i mecenat wydarzeń lokalnych; współpraca z mediami; wykorzystanie nowoczesnych technologii; psychologia i socjologia reklamy; przedsiębiorczość i innowacyjność w działalności kulturalnej; kreatywne ścieżki organizacji czasu wolnego; polityka kulturalna a nowe formy uczestnictwa w kulturze; europejski wymiar działalności kulturalnej (praca w sieciach); organizowanie eventów oraz imprez masowych; dokumentacja i prezentacja multimedialna działalności kulturalnej; kompetencja międzykulturowa menadżera kultury i czasu wolnego; zagraniczny wyjazd studyjno-projektowy, organizacja wystawy informacyjno-fotograficznej.

W ramach studiów odbywają się wystawy informacyjno-fotograficzne oraz zagraniczny wyjazd studyjno-projektowy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Menadżer kultury i czasu wolnego - 3400 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1700 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 425 zł

Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00