Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie kryzysowe

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: przybliżenie słuchaczom problematyki bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, zapoznanie z funkcjonowaniem Centrów Zarządzania Kryzysowego w Polsce i za granicą.

Studia adresowane do: kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia obywateli oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Zakres tematyczny studiów:

prawne aspekty zarządzania kryzysowego
wybrane zagadnienia teorii konfliktów społecznych
komunikacja społeczna
zarządzanie kryzysowe
organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
standardowe procedury operacyjne
plany kryzysowe
analiza ryzyka
organizacja łączności
obieg informacji
rola i zadania mediów w zarządzaniu kryzysowym
zasady prowadzenia akcji ratunkowych
organizacja pomocy humanitarnej
logistyka
informatyka w zarządzaniu kryzysowym
szkolenia i treningi w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, akcji terrorystycznych
język obcy - słownictwo specjalistyczne w zarządzaniu kryzysowym (do wyboru: angielski, niemiecki)
W ramach studiów odbywa się wyjazd szkoleniowy do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrawie w Czechach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Zarządzanie kryzysowe - 3400 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1700 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 425 zł


Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00