Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie i techniki wywierania wpływu

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest wypracowanie technik komunikacyjnych związanych z efektywnym kształtowaniem zawodowych relacji międzyludzkich, wykształcenie i poszerzenie kompetencji w zakresie umiejętnego porozumiewania się zarówno z podwładnymi jak i zwierzchnikami, z klientami i partnerami w biznesie, przyswojenie sobie sztuki nawiązywania kontaktów, umiejętności przekonywania, negocjowania oraz kierowania emocjami i zawiadywania stresem, a także poznanie zasad etykiety w biznesie, opanowanie niuansów komunikacji niewerbalnej oraz nauczenie się konstruowania wypowiedzi na potrzeby różnorodnych sytuacji zawodowych i publicznych. Ostatecznym i nadrzędnym celem jest wypracowanie umiejętności kreowania własnego wizerunku oraz tworzenia efektywnych relacji interpersonalnych w każdej profesji.

Studia adresowane są do przedstawicieli wszystkich zawodów, a w szczególności do osób, które wybrały profesję menadżera, biznesmena, polityka, rzecznika prasowego, wykładowcy, trenera w biznesie czy też urzędnika lub sprzedawcy.

Profil uczestników: słuchaczem studiów może być absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Zajęcia ukierunkowane są przede wszystkim na: rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w różnych sytuacjach społecznych, budowanie zespołów oraz zarządzanie grupami ludzkimi, prezentację i autoprezentację, świadome kształtowanie własnego obrazu (wizerunku), pracę nad ciałem i głosem jako zawodowym narzędziem, rozwijanie umiejętności konstruowania tekstów odpowiednich dla konkretnych sytuacji oraz tworzenia dokumentów, naukę posługiwania się pomocami audiowizualnymi oraz samodzielnego tworzenia narzędzi, zdobywanie wiedzy w zakresie technik wywierania wpływu, komunikacji społecznej a także etykiety w biznesie, rozwijanie inteligencji społecznej i umiejętności kreatywnego myślenia. W programie studiów znajdują się wykłady i warsztaty z takich dziedzin jak: techniki prezentacji osobistej, negocjacje i techniki prowadzenia rozmowy, kreowanie tekstu, stosowanie pomocy audiowizualnych, ekspresja głosu, techniki i strategie PR, współczesna polszczyzna w komunikacji zawodowej, psychologia społeczna w praktyce, psychologia zarządzania zespołem, podstawy komunikacji społecznej, mówca wobec audytorium.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Zarządzanie i techniki wywierania wpływu - 3400 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1700 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 425 zł

Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00