Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Administracja

Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia licencjackie na kierunku ADMINISTRACJA wyposażają studenta w niezbędną wiedzę prawną, która umożliwia im po skoczeniu nauki podjęcie pracy nie tylko w służbach publicznych, lecz także w firmach komercyjnych oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. DWSSP ASESOR stwarza możliwości (poprzez organizację bezpłatnych szkoleń, warsztatów i staży zawodowych z atrakcyjnym wynagrodzeniem dla studentów) zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia własnego biznesu oraz budowania przewagi na wymagającym rynku pracy.

specjalności:
- Administracja publiczna
- Służby współpracy z zagranicą
- Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

więcej na: www.asesor.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

* Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów licencjackich. Wpisowe na studia licencjackie wynosi 200 zł.

Czesne
Studia stacjonarne
Czesne wynosi 2700 zł/semestr i może być opłacane:
- jednorazowo za semestr z góry w wysokości 2600 zł (przysługuje rabat 100 zł)
- w 12 miesięcznych ratach w wysokości 450 zł

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Czesne wynosi 2400 zł/semestr i może być opłacane:
- jednorazowo za semestr z góry w wysokości 2300 zł (przysługuje rabat 100 zł)
- w 12 miesięcznych ratach w wysokości 400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00