Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

ul.Pereca 2, 22-400 Zamość
woj.lubelskie
tel. 84 638 34 44
fax. (84) 638-35-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim oraz umiejętności, składających się na warsztat metodyczny nauczyciela języka obcego przygotowanego i specjalizującego się w nauczaniu tego języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W związku z tym, absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętność rozpoznawania predyspozycji dzieci do nauki języka angielskiego oraz będzie dysponował dobrą orientacją w publikacjach na temat przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są poprzez rejestrację internetową
(IRK). Przyjęcie na wybrany kierunek studiów następuje po rejestracji w IRK
i złożeniu kompletu dokumentów.
Więcej informacji na stronie: www.pwszzamosc.pl (zakładka NAUKA - studia podyplomowe)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat kierunków - bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatyka, turystyka i rekreacja, mechanika i budowa maszyn, logistyka:
ul. Zamoyskiego 64
22-400 Zamość
tel. 84/6380940

Dziekanat kierunków - pielęgniarstwo, pedagogika, filologia angielska:
ul. Hrubieszowska 24
22-400 Zamość
tel. 84/6383400

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia:
Akademickie Centrum Edukacji
ul. Hrubieszowska 24
22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail: podyplomowe@upz.edu.pl