Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Taniec

Opis kierunku

AAzwiń
Konstrukcja programu studiów sprawia, że absolwent studiów 3-letnich na kierunku Taniec w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu będzie posiadał szeroką wiedzę humanistyczną, w szczególności z zakresu wiedzy o tańcu, historii i teorii tańca, sztuki, wiedzy o teatrze; technik tanecznych, wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych (marketingu sztuki, ekonomii, zarządzenia działalnością kulturalną). Absolwent będzie profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym tancerzem, posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewnia - adekwatne do dynamicznie rozwijających się technik tanecznych w tym zakresie - przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, a szczególnie do samodzielnej, twórczej, pracy scenicznej.

Absolwenci otrzymają kompetencje i kwalifikacje do rozwijania własnej twórczości, pozwalające na realizację ról w nowoczesnym teatrze tańca i innych instytucjach, ośrodkach kultury oraz placówkach oświatowych. Ponadto, zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, będą także przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączących ze sobą wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i pracę z głosem).

Absolwent zostanie również przygotowany do działalności redakcyjnej i publicystycznej (szczególnie w odniesieniu do oceny dzieła tanecznego) w zakresie sztuki tańca.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym stosownie do technik tanecznych i teorii tańca, co pozwoli na zatrudnienie absolwenta bądź jego współpracę z instytucjami o charakterze międzynarodowym.

Po ukończeniu 3-letnich studiów na kierunku taniec absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
- artystycznych w zakresie tańca,
- choreografa w instytucjach taneczno-muzycznych,
- publicysty i redaktora w czasopismach specjalistycznych,
- animatora czasu wolnego w zakresie tańca,
- zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym,
- prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności artystycznej.

Efekty kształcenia absolwenta stanowią sumę efektów kształcenia przedmiotów zrealizowanych w ramach czterech obszarów wiedzy: artystycznej, nauk o kulturze fizycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w związku z czym absolwent tego kierunku będzie kompetentnym tancerzem z wiedzą, rozumieniem i odpowiednimi umiejętnościami tanecznymi. Zostanie także wyposażony w wiedzę, rozumienie i umiejętności bezpiecznego i prozdrowotnego wykonywania technik tanecznych jako efektu zrealizowania przedmiotów z zakresu nauki o kulturze fizycznej. Dzięki przedmiotom z obszaru nauk społecznych absolwent będzie posiadał wiedzę, rozumienie i umiejętność pracy w grupie, a także komunikowania się. Dzięki wiedzy z zakresu nauk humanistycznych posiadał będzie wiedzę na temat teatru - tworzywa i twórcy dzieła teatralnego, funkcji teatru w kulturze, literaturze i edukacji, opanuje słownictwo, poprawną pisownię i wymowę języka obcego, pozna oprogramowania komputerowe i współczesne systemy informacyjne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
- podanie o przyjęcie na studia (POBIERZ PODANIE)
- kwestionariusz osobowy (POBIERZ KWESTIONARIUSZ)
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 fotografie
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

WPISOWE:
Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na konto uczelni. Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl