Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent WSUS-u, uzyskujący tytuł licencjata na Wydziale Zarządzania i Marketingu, jest przygotowany do organizowania działalności marketingowej firmy i kierowania podmiotami gospodarczymi. Wiedza z zakresu podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa oraz zarządzania kadrami, pozwala specjalizować się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstw, budowie powiązań z otoczeniem firmy, kierowaniu działem promocji, agencją reklamową lub public relations, instytucją kultury, organizacją pożytku publicznego lub non-profit. Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność: Negocjacje w Zarządzaniu
Absolwenci tej specjalności mogą skutecznie prowadzić rozmowy biznesowe i mediacje w sytuacjach konfliktowych, umiejętnie oceniać sytuację zewnętrzną firmy i budować jej wizerunek.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
Ekspresja jako narzędzie komunikacji
Inteligencja emocjonalna
Komunikacja interpersonalna
Negocjacje
Podstawowe prawidłowości funkcjonowania małych
grup społecznych
Portretowanie psychologiczne w procesie negocjacji
Psychologia organizacji i zarządzania
Psychologia relacji międzyosobowych
Warsztaty z negocjacji

Specjalność: Zarządzanie w Kulturze
Absolwenci tej specjalności zostaną przygotowani do skutecznego zarządzania placówkami kultury dzięki znajomości technik negocjacji, zasad prowadzenia kampanii reklamowych oraz sposobów zawierania umów sponsorskich. To potencjalni dyrektorzy teatrów, muzeów, bibliotek, właściciele firm impresaryjnych, galerii lub agencji autorskich.

Specjalność: Zarządzanie Promocją i Public Relations
Absolwenci tej specjalności będą potrafili profesjonalnie kształtować powiązania firmy z jej otoczeniem, kierować pionem promocji, prowadzić agencję public relations bądź agencję reklamową.

Specjalność: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym
Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w instytucjach publicznych zajmujących się
bezpieczeństwem oraz organizacją i ochroną pracy, a także w działach firm odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
- podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kwestionariusz osobowy (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kserokopia dowodu osobistego
- 3 fotografie
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

WPISOWE
do 27 sierpnia - 280zł*
od 29 sierpnia - 400zł*
*decyduje data złożenia dokumentów
Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na konto uczelni.
Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE (kierunki Architektura Wnętrz, Wzornictwo)
Terminy rozmów kwalifikacyjnych (przez cały okres rekrutacji):
wtorki, czwartki w godz.: 12.00 - 14.00
miejsce: Dziekanat WA, Budynek Główny WSUS (ul. Glogowska 26, parter)
Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się.

Na rozmowie należy przedstawić od 5 prac malarskich i rysunkowych (temat, technika i
rozmiar dowolne) i ewentualnie dodatkowe projekty (związanie z zainteresowaniami, pracą).
Po pozytywnej ocenie, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji (p.302).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Maj - Wrzesień

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność za studia składa się z dwóch elementów: wpisowego i czesnego.
Z tytułu pobierania świadczeń związanych z certyfikowaniem wiedzy obowiązują opłaty dodatkowe.

Opłata wpisowa jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów. Jest warunkiem przyjęcia dokumentów na studia.

Opłata za czesne obejmuje należności z tytułu pobierania nauki.

Opłaty dodatkowe - są związane z elementami certyfikowania wiedzy i umiejętności, student zobowiązany jest do zapłaty za egzamin poprawkowy, warunkowy, komisyjny, dyplomowy.


System ratalny
W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych należność za czesne spłacać na następujące sposoby:

Wariant pierwszy - rata całoroczna
Osoby, które wpłacą czesne za cały rok do 31 sierpnia otrzymują 10% rabatu.

Wariant drugi - raty miesięczne
Regulowane do 5 dnia każdego miesiąca.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl