Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu ogłasza nabór na I edycje studiów podyplomowych
"EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA".

Studia zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wymiarze 3 semestrów kończą się egzaminem dyplomowym, a absolwenci otrzymują stosowne świadectwo. Program studiów dostosowany do wymogów Ministerstwa Edukacji ma charakter autorski i jest dostępny na stronie internetowej WSUS.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na Studia Podyplomowe prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń):

- podanie (druk WSUS - do pobrania poniżej)
- dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych
- kserokopię dyplomu
- 2 fotografie
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wpłaty opłaty wpisowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl