Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Bibliotekami

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie Bibliotekami

Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesną biblioteką. Proponowane zajęcia pozwolą absolwentowi na ekonomiczne zarządzanie procesami pozyskiwania informacji oraz na doskonalenie istniejącej struktury organizacyjnej. Kierowane są do kadry kierowniczej lub osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych.

Nowatorski program opracowany został przez wybitnych praktyków z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zakłada on pracę w kilkuosobowych zespołach, które przez cały czas trwania studiów tworzyć będą fikcyjną ale umiejscowioną w konkretnej rzeczywistości bibliotekę.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na Studia Podyplomowe prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń):

- podanie (druk WSUS - do pobrania poniżej)
- dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych
- kserokopię dyplomu
- 2 fotografie
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wpłaty opłaty wpisowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl