Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Jakością

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie Jakością

Założenia programowe

Studia kierowane są do osób planujących karierę zawodową w strukturach jakości przedsiębiorstwa lub pragnących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu. Zdobyte podczas zajęć umiejętności pozwolą na samodzielne zaprojektowanie Systemu Zarządzania Jakością jego wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie. Zajęcia z ekspertami jednostki Moody International o wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniu pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy w tym zakresie.
Oprócz dyplomu ukończenia studiów absolwenci uzyskają rozpoznawalny przez zagraniczne podmioty certyfikat auditora wewnętrznego. Absolwent studium zyskuje możliwość dalszego kształcenia w kooperacji z Międzynarodową Jednostką Certyfikacyjną Moody International Polska Sp. z o.o. i rozwoju w jej strukturach. Zyskuje zatem realną szansę pozyskiwania uprawnień Auditora Zewnętrznego Jednostki Certyfikacyjnej i dalszej współpracy jako Auditor lub Ekspert.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na Studia Podyplomowe prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń):

- podanie (druk WSUS - do pobrania poniżej)
- dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych
- kserokopię dyplomu
- 2 fotografie
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wpłaty opłaty wpisowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl