Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa w Sytuacjach Kryzysowych

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa w Sytuacjach Kryzysowych *NOWOŚĆ*

Czas trwania: 2 semestry.

Łączna liczba godzin: 23

Realizacja zajęć: w systemie zaocznym co dwa tygodnie (sobota i niedziela)
Przeznaczenie studiów: dla absolwentów studiów wyższych, wykonujących zadania w zakresie obronności państwa, służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń, pracowników administracji państwowej oraz samorządowej różnych szczebli. Nauka kończy się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych przewidzianym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Warunki ukończenia: przygotowanie i obrona pracy z wybranego przedmiotu.
Cel: celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną do:
- zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach zagrożeń;
- kreatywnego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych;
- instytucjonalnego współdziałania podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz wypracowywania i podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
- współpracy z mediami;

Program: obejmuje przedmioty zawarte w blokach tematycznych: wspólnym i kierunkowym.
Kwalifikacje absolwenta: absolwent uzyska wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych ,współczesnego rozumienia istoty bezpieczeństwa państwa oraz problemów związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Uzyska też wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa w tym usytuowanie, i zakres zadań administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacji zagrożeń i sytuacjach kryzysowych; a nadto umiejętności uczestnictwa w pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi oraz komunikowania się z otoczeniem. Absolwent będzie przygotowany do pracy we wszelkich jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na Studia Podyplomowe prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń):

- podanie (druk WSUS - do pobrania poniżej)
- dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych
- kserokopię dyplomu
- 2 fotografie
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wpłaty opłaty wpisowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl