Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Architektura wnętrz

Opis kierunku

AAzwiń
Architektura Wnętrz

W ramach Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych istnieją dwa kierunki: Architektura wnętrz studia pierwszego stopnia oraz Wzornictwo studia pierwszego i drugiego stopnia. Zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Warszawie i Łodzi oraz kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej, pozwala im uzyskać konkretny zawód umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (w kraju i za granicą), jak również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.
Pierwszy rok studiów jest rokiem kształcenia ogólnego. Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Od drugiego roku, aż do momentu uzyskania dyplomu, studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowej pracowni artystycznej lub projektowej. Studia na kierunku realizowane są trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 7 semestrów. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
- podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kwestionariusz osobowy (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kserokopia dowodu osobistego
- 3 fotografie
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

WPISOWE
do 27 sierpnia - 280zł*
od 29 sierpnia - 400zł*
*decyduje data złożenia dokumentów
Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na konto uczelni.
Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE (kierunki Architektura Wnętrz, Wzornictwo)
Terminy rozmów kwalifikacyjnych (przez cały okres rekrutacji):
wtorki, czwartki w godz.: 12.00 - 14.00
miejsce: Dziekanat WA, Budynek Główny WSUS (ul. Glogowska 26, parter)
Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się.

Na rozmowie należy przedstawić od 5 prac malarskich i rysunkowych (temat, technika i
rozmiar dowolne) i ewentualnie dodatkowe projekty (związanie z zainteresowaniami, pracą).
Po pozytywnej ocenie, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji (p.302).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Maj - Wrzesień

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność za studia składa się z dwóch elementów: wpisowego i czesnego.
Z tytułu pobierania świadczeń związanych z certyfikowaniem wiedzy obowiązują opłaty dodatkowe.

Opłata wpisowa jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów. Jest warunkiem przyjęcia dokumentów na studia.

Opłata za czesne obejmuje należności z tytułu pobierania nauki.

Opłaty dodatkowe - są związane z elementami certyfikowania wiedzy i umiejętności, student zobowiązany jest do zapłaty za egzamin poprawkowy, warunkowy, komisyjny, dyplomowy.


System ratalny
W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych należność za czesne spłacać na następujące sposoby:

Wariant pierwszy - rata całoroczna
Osoby, które wpłacą czesne za cały rok do 31 sierpnia otrzymują 10% rabatu.

Wariant drugi - raty miesięczne
Regulowane do 5 dnia każdego miesiąca.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl