Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
tryb stacjonarny

Specjalność: Dziennikarska
Absolwenci tej specjalności, po trzech latach zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy prasy, radia i telewizji, z powodzeniem podejmować mogą pracę w mediach. Czekają na nich także miejsca zatrudnienia w sferze public relations, praca na stanowiskach rzecznika prasowego firm i instytucji, w agencjach reklamowych i marketingowych. Są bogatsi o wiedzę o współczesnej rzeczywistości
politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej i medialnej.

Specjalność: PR/Reklama
Absolwenci tej specjalności zyskają wiedzę niezbędną, by pracować w firmach zajmujących się
marketingiem i tworzeniem marketingu personalnego. Zdobędą umiejętności konstrukcji newsów i spotów reklamowych, budowy elementów kampanii reklamowej, nagrywania materiałów filmowych (promocyjnych i reklamowych). Poznają także podstawy zarządzania zespołem, organizowania konferencji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych dla budowania reklamy i tworzenia wizerunku firmy. Zajęcia praktyczne rozszerzą i pogłębią wiedzę uzyskaną w salach wykładowych.

tryb niestacjonarny:

Specjalność: Komunikacja Społeczna
Absolwenci tej specjalności, dzięki zapoznaniu się z zagadnieniami z zakresu nauk społecznych oraz metodami i technikami komunikowania, posiądą kwalifikacje zawodowe wystarczające do sprawnego organizowania działalności z zakresu budowania systemu informacji w relacji każdego podmiotu życia społecznego, politycznego i gospodarczego z jego otoczeniem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
- podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kwestionariusz osobowy (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kserokopia dowodu osobistego
- 3 fotografie
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

WPISOWE
do 27 sierpnia - 280zł*
od 29 sierpnia - 400zł*
*decyduje data złożenia dokumentów
Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na konto uczelni.
Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE (kierunki Architektura Wnętrz, Wzornictwo)
Terminy rozmów kwalifikacyjnych (przez cały okres rekrutacji):
wtorki, czwartki w godz.: 12.00 - 14.00
miejsce: Dziekanat WA, Budynek Główny WSUS (ul. Glogowska 26, parter)
Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się.

Na rozmowie należy przedstawić od 5 prac malarskich i rysunkowych (temat, technika i
rozmiar dowolne) i ewentualnie dodatkowe projekty (związanie z zainteresowaniami, pracą).
Po pozytywnej ocenie, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji (p.302).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Maj - Wrzesień

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność za studia składa się z dwóch elementów: wpisowego i czesnego.
Z tytułu pobierania świadczeń związanych z certyfikowaniem wiedzy obowiązują opłaty dodatkowe.

Opłata wpisowa jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów. Jest warunkiem przyjęcia dokumentów na studia.

Opłata za czesne obejmuje należności z tytułu pobierania nauki.

Opłaty dodatkowe - są związane z elementami certyfikowania wiedzy i umiejętności, student zobowiązany jest do zapłaty za egzamin poprawkowy, warunkowy, komisyjny, dyplomowy.


System ratalny
W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych należność za czesne spłacać na następujące sposoby:

Wariant pierwszy - rata całoroczna
Osoby, które wpłacą czesne za cały rok do 31 sierpnia otrzymują 10% rabatu.

Wariant drugi - raty miesięczne
Regulowane do 5 dnia każdego miesiąca.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl