• Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe

Opis uczelni

AAzwiń

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Dowiedz się o nas więcej i dołącz do grona studentów Wydziału Zarządzania UŁ.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorientowany na biznes!

Wydział Zarządzania to miejsce słynące z różnorodnych spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, akcji promocyjnych i rekrutacyjnych, które są przykładem umiejętnego łączenia teorii z praktyką. Przejawem takiej działalności jest także współpraca z wieloma przedsiębiorstwami, w tym z zrzeszonymi w Wydziałowej Radzie Biznesu (http://rb.wz.uni.lodz.pl/), w której zasiadają przedstawiciele reprezentujący przedsiębiorstwa z różnych branż (BZ WBK, Deloitte, PKO BP, PZU, Dachser, PGE, Gatta, Infosys, Marvel, Santander).

Współpraca z przedstawicielami szeroko rozumianego otoczenia pracodawców pozwala na rozwój oferty dydaktycznej (uruchomienie nowych kierunków dostosowanych do potrzeb świata pracodawców), podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym (kursy, szkolenia, studia podyplomowe) ale również przedsięwzięcia posiadające wymiar badawczy i aplikacyjny (analizy, prace wdrożeniowe, badania).

Bogata oferta programowa Wydziału powstała w oparciu o konsultacje z pracodawcami i praktykami gospodarczymi. Dzięki temu studia na Wydziale Zarządzania UŁ stwarzają szansę na poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania różnych branż i wykształcenie ludzi mobilnych na rynku pracy.

Często organizowane są szkolenia prowadzone przez praktyków biznesu dla studentów, jak i przez pracowników naukowo-dydaktycznych dla pracowników firm. Wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach, będący autorytetami na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Na Wydziale Zarządzania studenci są przygotowywani do aktywnego zaistnienia na rynku pracy i zachęcani do odbywania praktyk już w trakcie studiów. W tym celu Wydział zachęca do współpracy wiele przedsiębiorstw i instytucji z regionu łódzkiego oraz prowadzi działania mające na celu propagowanie roli praktyk studenckich wśród społeczności akademickiej.

Wydział jako pierwszy w Polsce w obszarze nauk społecznych otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ewaluacja działalności naukowej za lata 2017−2021 została przeprowadzona pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jednostek podstawowych. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości kategorię B+.

Wydział otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Akredytacja zwalnia absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość z wybranych egzaminów w ramach kwalifikacji ACCA. Warto podkreślić, iż jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunku studiów prowadzonego w jęz. polskim.

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student. Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży. Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów.

Kierunek Business Management uzyskał w 2021 roku prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education. Akredytacja potwierdza spełnienie przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem oraz wysoką wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.

Na mocy umowy podpisanej przez Wydział Zarządzania UŁ oraz Chartered Institute of Management Accountants uruchomiliśmy Program CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ. Program umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

Kierunek Logistyka pozytywnie przeszedł proces międzynarodowej akredytacji na zgodność ze standardami European Logistics Association (ELA). Akredytacja ta umożliwi przyszłym absolwentom kierunku Logistyka uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych European Junior Logistician i/lub European Senior Logistician.

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu. Blue Prism to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych. Studenci kierunku BPA będą uczestniczyć w intensywnym kursie programu Blue Prism. Nabyte kwalifikacje będą mogli potwierdzić poprzez zdanie międzynarodowego egzaminu i zdobycie jednego z sześciu certyfikatów Blue Prism: Developer, Professional Developer, Solution Designer, ROM Architect, Technical Architect (V6), Installation Engineer (V6).

Od roku akademickiego 2021/2022 przedmiot „Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics” został objęty systemem akredytacji zajęć dydaktycznych Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). Przedmiot ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Zarządzania, kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność: Menedżer finansowy przez: dr Dorotę Starzyńską oraz dr Martę Baraniak i obejmuje 16 godzin ćwiczeń praktycznych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska.

Infrastruktura

Wydział Zarządzania zapewnia swoim studentom doskonałe warunki studiowania. Budynek Wydziału należy do najnowocześniejszych w grupie ośrodków akademickich. Doskonale wyposażone sale, aule dające możliwość studiowania w bardzo komfortowych warunkach, bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Wydziału oraz wyjątkowa aranżacja wnętrza budynku to nasze niewątpliwe atuty.

Wydział Zarządzania Uniwersytet ŁódzkiWydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Studenci mają dostęp do:
 • doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych,
 • zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej,
 • bezpłatnego Internetu na terenie Wydziału,
 • bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,
 • punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale.

Większość zajęć prowadzona jest z użyciem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dla studentów na Wydziale przygotowanych jest ponad 200 stanowisk komputerowych, które są podłączone do lokalnej sieci komputerowej i posiadają dostęp do Internetu.

Nasze media społecznościowe:

Facebook: https://www.facebook.com/Wydzial.Zarzadzania.UL/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqzCwheIM4elWchWZ0t1mxw 

TikTok: https://www.tiktok.com/@wzunilodz/ 

Instagram: https://www.instagram.com/wzunilodz/ 

Discord: https://discord.com/invite/24pMrfCwsc

Flickr: https://www.flickr.com/photos/138241519@N02/albums 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/wydzialzarzadzaniaul/ 

Życie studenckie

AAzwiń

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Studenci mają możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań, poprzez działalność w następujących kołach naukowych:

 • Studenckie Koło Naukowe Globalni
 • Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej "BIZAKTYWNE"
 • Studenckie Koło Naukowe Marketingu MarkeTEAM
 • Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM
 • Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw SCMw
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego Stratolog

Na Wydziale Zarządzania odbywa się także prezentacja kół naukowych, podczas której uczestnicy kół mogą zaprezentować swoje koło, przedstawić efekty dotychczasowej pracy i zachęcić innych do wstąpienia w szeregi studenckiej organizacji.

WYDARZENIA NA WYDZIALE

Dbamy o to, aby nasi studenci nie tylko studiowali na naszym Wydziale, ale lubili na nim spędzać swój czas, dlatego organizowane są tu różnorodne imprezy o charakterze zarówno naukowym, jak i pozanaukowym, które powodują, iż Wydział Zarządzania jest najbardziej tętniącym życiem wydziałem na Uniwersytecie Łódzkim. Studiując na Wydziale Zarządzania możesz wziąć udział w licznych konferencjach, spotkaniach, targach, czy też olimpiadzie wydziałowej. Nasz Wydział to także miejsce spotkań z największymi autorytetami w dziedzinie biznesu, zarówno praktykami jaj i teoretykami z kraju i zagranicy. Każde z takich spotkań staje się platformą do wymiany myśli i poglądów naszych studentów z zaproszonymi gośćmi.

GALA ABSOLWENTA

Wydział Zarządzania zainicjował uroczyste wręczanie dyplomów absolwentom w trakcie Gali Absolwenta. Jest to wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego, władze Wydziału, a przede wszystkim absolwenci studiów I-go i II-go stopnia. Wydział Zarządzania już od 2005 roku nadaje temu przedsięwzięciu uroczystą oprawę, czyniąc moment rozdania dyplomów istotnym dla każdego absolwenta tego Wydziału.

Podczas Gali oprócz uroczystego wręczania dyplomów przyznawane są także indywidualne wyróżnienia dla studentów Wydziału Zarządzania, którzy w trakcie studiów odznaczali się wybitnymi osiągnięciami w nauce, bądź intensywną pracą na rzecz Wydziału. Ważną część uroczystości stanowi, co roku ogłoszenie wyników nagród, przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym – tzw. WuZetek. Przyjęty jest również zwyczaj wręczania w trakcie Gali Absolwenta tytułu Partnera Roku, dla firmy z Rady Biznesu Wydziału Zarządzania, która w ciągu ostatniego roku wyróżniła się swoim zaangażowaniem we współpracę z Wydziałem. Oficjalną część Gali kończy pamiątkowe zdjęcie absolwentów Wydziału Zarządzania zgromadzonych na patio.

CENTRUM ROZWOJU BIZNESU

Na Wydziale Zarządzania UŁ funkcjonuje także Centrum Rozwoju Biznesu, jednostka dedykowana profesjonalnej edukacji menedżerskiej, które zaprasza na:

 • Polsko-Amerykański Program Studiów MBA (13. miejsce w rankingu Perspektywy 2024)
 • Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UŁ
 • Studium menedżerskie Mini MBA®
 • Studium menedżerskie Zarządzanie Projektami
 • Kursy i szkolenia otwarte i zamknięte (dopasowane do potrzeb firm)

Misja wydziału

AAzwiń

Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Jesteśmy organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Galeria

zwiń