Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Opis uczelni

AAzwiń

Zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów? Zapewniamy Cię, iż po przeczytaniu informacji ułatwimy Ci podjęcie tej istotnej decyzji. Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Dowiedz się o nas więcej i dołącz do grona studentów Wydziału Zarządzania.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorientowany na biznes!

Wydział Zarządzania to miejsce słynące z różnorodnych spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, akcji promocyjnych i rekrutacyjnych, które są przykładem umiejętnego łączenia teorii z praktyką. Przejawem takiej działalności jest także współpraca z wieloma przedsiębiorstwami, w tym z zrzeszonymi w Wydziałowej Radzie Biznesu (www.radabiznesuwz.pl), w której zasiadają przedstawiciele reprezentujący przedsiębiorstwa z różnych branż (BZ WBK, Deloitte, PKO BP, PZU, Dachser, PGE, Gatta, Infosys, Marvel, Telma Communications Agency, Polskapresse, Wolters Kluwer, Pelion, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Epal).

Współpraca z przedstawicielami szeroko rozumianego otoczenia pracodawców pozwala na rozwój oferty dydaktycznej (uruchomienie nowych kierunków dostosowanych do potrzeb świata pracodawców), podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym (kursy, szkolenia, studia podyplomowe) ale również przedsięwzięcia posiadające wymiar badawczy i aplikacyjny (analizy, prace wdrożeniowe, badania).

Bogata oferta programowa Wydziału powstała w oparciu o konsultacje z pracodawcami i praktykami gospodarczymi. Dzięki temu studia na Wydziale Zarządzania UŁ stwarzają szansę na poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania różnych branż i wykształcenie ludzi mobilnych na rynku pracy.

Często organizowane są szkolenia prowadzone przez praktyków biznesu dla studentów, jak i przez pracowników naukowo-dydaktycznych dla pracowników firm. Wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach, będący autorytetami na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Pod koniec ubiegłego roku Wydział otrzymał także licencję na utworzenie Komputerowego Centrum Egzaminacyjnego ACCA (akredytację Association of Chartered Certified Accountants) i już prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów.

Na Wydziale Zarządzania studenci są przygotowywani do aktywnego zaistnienia na rynku pracy i zachęcani do odbywania praktyk już w trakcie studiów. W tym celu Wydział zachęca do współpracy wiele przedsiębiorstw i instytucji z regionu łódzkiego oraz prowadzi działania mające na celu propagowania roli praktyk studenckich wśród społeczności akademickiej. Między innymi organizuje konkurs „Praktyczne studia”, w którym głównymi nagrodami są płatne praktyki (fundatorami praktyk były dotychczas firmy: Aflofarm, Atlas, HRP Group, Infosys.PKO BP).

Wytężona praca mająca na celu rozwój współpracy z otoczeniem, a co za tym idzie rozwój Wydziału przynosi wymierne efekty. W minionym roku odnotowano kilka znaczących sukcesów. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą - wyróżniającą - końcową ocenę instytucjonalną Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Była to pierwsza tak wysoka ocena dla wydziału z obszaru nauk społecznych w Polsce. Wydział otrzymał także akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), która zwalnia absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5 w ramach kwalifikacji ACCA. Warto podkreślić, iż jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunku studiów prowadzonego w jęz. polskim. Odniesiono także ogromy sukces w działalności naukowo-badawczej uzyskując kategorię naukową A w ramach oceny parametrycznej.

Jak pokazują doświadczenia Wydziału Zarządzania UŁ współpraca pomiędzy uczelnią a światem biznesu może przynieść bardzo wiele korzyści obu stronom. Firmy mogą czerpać z bogatych zasobów wiedzy uczelni poprzez wspólne projekty badawcze, zamawiane ekspertyzy, konsultacje bądź dedykowane szkolenia, mogą mieć znaczny wpływ na umiejętności i kompetencje przyszłych pracowników, a także poszukiwać najlepszych kandydatów do pracy i promować swoją markę wśród studentów. A to wszystko przy równoczesnym podniesieniu poziomu jakości kształcenia, tak jak to wyraźnie widać na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Infrastruktura

Wydział Zarządzania zapewnia swoim studentom doskonałe warunki studiowania. Budynek Wydziału należy do najnowocześniejszych w grupie ośrodków akademickich. Doskonale wyposażone sale, aule dające możliwość studiowania w bardzo komfortowych warunkach, bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Wydziału oraz wyjątkowa aranżacja wnętrza budynku to nasze niewątpliwe atuty.

Wydział Zarządzania Uniwersytet ŁódzkiWydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Studenci mają dostęp do:
  • doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych,
  • zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej,
  • bezpłatnego Internetu na terenie Wydziału,
  • bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,
  • punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale.

Większość zajęć prowadzona jest z użyciem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dla studentów na Wydziale przygotowanych jest ponad 200 stanowisk komputerowych, które są podłączone do lokalnej sieci komputerowej i posiadają dostęp do Internetu.

Życie studenckie

AAzwiń

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Studenci mają możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań, poprzez działalność w następujących kołach naukowych:

WYDARZENIA NA WYDZIALE

Dbamy o to, aby nasi studenci nie tylko studiowali na naszym Wydziale, ale lubili na nim spędzać swój czas, dlatego organizowane są tu różnorodne imprezy o charakterze zarówno naukowym, jak i pozanaukowym, które powodują, iż Wydział Zarządzania jest najbardziej tętniącym życiem wydziałem na Uniwersytecie Łódzkim. Studiując na Wydziale Zarządzania możesz wziąć udział w licznych konferencjach, spotkaniach, targach, czy też olimpiadzie wydziałowej. Nasz Wydział to także miejsce spotkań z największymi autorytetami w dziedzinie biznesu, zarówno praktykami jaj i teoretykami z kraju i zagranicy. Każde z takich spotkań staje się platformą do wymiany myśli i poglądów naszych studentów z zaproszonymi gośćmi.

GALA ABSOLWENTA

Wydział Zarządzania zainicjował uroczyste wręczanie dyplomów absolwentom w trakcie Gali Absolwenta. Jest to wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego, władze Wydziału, a przede wszystkim absolwenci studiów I-go i II-go stopnia. Wydział Zarządzania już od 2005 roku nadaje temu przedsięwzięciu uroczystą oprawę, czyniąc moment rozdania dyplomów istotnym dla każdego absolwenta tego Wydziału.

Podczas Gali oprócz uroczystego wręczania dyplomów przyznawane są także indywidualne wyróżnienia dla studentów Wydziału Zarządzania, którzy w trakcie studiów odznaczali się wybitnymi osiągnięciami w nauce, bądź intensywną pracą na rzecz Wydziału. Ważną część uroczystości stanowi, co roku ogłoszenie wyników nagród, przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym – tzw. WuZetek. Przyjęty jest również zwyczaj wręczania w trakcie Gali Absolwenta tytułu Partnera Roku, dla firmy z Rady Biznesu Wydziału Zarządzania, która w ciągu ostatniego roku wyróżniła się swoim zaangażowaniem we współpracę z Wydziałem. Oficjalną część Gali kończy pamiątkowe zdjęcie absolwentów Wydziału Zarządzania zgromadzonych na patio.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej to odwiedź nas na www.zarzadzanie.uni.lodz.pl

Misja wydziału

AAzwiń

Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Jesteśmy organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Galeria

zwiń