UŁ i UMED razem dla ochrony zdrowia w projekcie InterDoktorMen

UŁ i UMED razem dla ochrony zdrowia w projekcie InterDoktorMen

Obecnie w Polsce brakuje studiów doktoranckich z zakresu ochrony zdrowia dla menedżerów, które realizowałyby potrzeby i wymagania stawiane przez rynek pracy i usług zdrowotnych. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom sektora ochrony zdrowia UŁ i UMED podpisały porozumienie o współpracy - razem uruchomią jedyny taki w Polsce program, który połączy różne dziedziny wiedzy i przygotuje doktorantów do profesjonalnego zarządzania placówką zdrowotną.

W dniu 6 czerwca 2018 r. podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Uniwersytetem Łódzkim o współpracy. Ma ona dotyczyć sprawowania opieki naukowej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UŁ nad uczestnikami interdyscyplinarnych studiów doktoranckich oraz prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych. Współpracę nawiązano w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Celem projektu jest opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMED w Łodzi. Będzie to pierwszy program studiów doktoranckich w Polsce, który zawiera efekty kształcenia z następujących dziedzin nauki: medycznych, o zdrowiu, ekonomicznych, prawnych i technicznych.

- Wykładowcy z naszego Wydziału będą pełnili funkcje promotorów prac doktorskich, a także będą prowadzili zajęcia z zakresu zarządzania oraz logistyki w służbie zdrowia. Dzięki temu absolwenci studiów doktoranckich będą posiadali wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w kierowaniu jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia - mówi dr hab. inż. prof. UŁ Remigiusz Kozłowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Takie połączenie jest niezbędne, by po zakończeniu studiów absolwent był przygotowany do kompleksowego zarządzania placówką/jednostką zdrowotną. Projekt przygotuje kadrę zarządczą ochrony zdrowia również do przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń przez nauczanie na uczelniach wyższych oraz pracę w swoim środowisku, a także do skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami i zdarzeniami niepożądanymi w codziennej pracy.

Studia doktoranckie trwać będą 8 semestrów w formie stacjonarnej, a absolwent uzyska stopień doktora nauk o zdrowiu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji: http://doktoranckiestudia.pl/projekt-interdoktormen/


Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe