Akademia Młodego Ekonomisty - bezpłatne zajęcia dla uczniów!

Akademia Młodego Ekonomisty - bezpłatne zajęcia dla uczniów!

27 marca br. rozpoczynają się zajęcia w ramach VIII edycji Akademii Młodego Ekonomisty – są to bezpłatne zajęcia dla gimnazjalistów, siódmoklasistów oraz ósmoklasistów. Patronat honorowy nad AME sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Zajęcia dla uczniów z regionu łódzkiego odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ.

Akademia Młodego Ekonomisty to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od wielu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

„Uczniowie ambitni, ciekawi świata chętnie czerpią wiedzę od specjalistów. Co roku AME w Łodzi zdobywa nowych chętnych, którzy biorą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UŁ” – mówi Marta Górecka, Opiekun AME w Łodzi.

Zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty odbywają się 6 razy w ciągu semestru. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny i zawiera w sobie część wykładową oraz warsztatową. Równolegle prowadzone są zajęcia dla rodziców, którzy mogą współuczestniczyć w tym projekcie. W nadchodzącej edycji przewidziano m.in. zajęcia z zakresu zarządzania marką, CSR, autoprezentacji czy ekspansji firm na rynki zagraniczne.

Akademicki charakter projektowi nadaje fakt, że zajęcia odbywają się w murach uczelni, a każdy młody student otrzymuje indeks, w którym jest odnotowywana jego obecność na zajęciach. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata AME. Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy studenci, który wezmą udział w co najmniej czterech spotkaniach.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademii Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie www.gimversity.pl.

Zapisy potrwają do połowy marca!


Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe