• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Logistyka - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Na czym polega zarządzanie systemami logistycznymi? Co to jest łańcuch dostaw? Jak zarządzać przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw? Jakie technologie informatyczne wykorzystuje się w celu optymalnego planowania i organizacji procesów logistycznych w firmie? Jeśli jesteś zainteresowany odpowiedzią na te pytania, zapraszamy na studia na kierunku Logistyka!

Program studiów obejmuje nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesami przepływu towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych działających w ramach łańcucha dostaw, a także w jednostkach sektora publicznego. Studia mają charakter warsztatowo-praktyczny, dzięki czemu studenci zamiast uczyć się wyłącznie teorii, nabywają wiedzy praktycznej o najlepszych rozwiązaniach w procesach logistycznych od praktyków. Uczą się, jak zarządzać projektami, kształtują kompetencje pracy zespołowej i skutecznej komunikacji. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, u operatorów świadczących usługi logistyczne, a także w jednostkach administracji publicznej, w których implementowane są dobre praktyki z zakresu zarządzania procesami logistycznymi. Patronat nad kierunkiem objęła firma Dachser.

Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw:
Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51