• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie. Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.

Aktywność naszych studentów:
Przy Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej działa Studenckie Koło Naukowe GLOBALNI. Towarzyszy mu motto „Świat jest bliżej niż myślisz”. Poprzez przynależność do koła studenci rozwijają swoją wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i zarządzania międzynarodowego, spotykają się ze znanymi osobistościami z życia politycznego i społecznego, wspierają procesy integracji społecznej, współpracując m.in. ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi. Nabywają doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami innych krajów i podejmują zagraniczne staże.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51