• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie biznesem

Opis kierunku

AAzwiń
Oferta studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia kierunków nieekonomicznych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie zarządzania w biznesie.

W trakcie pierwszego semestru studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Później mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzania firmą oraz Zarządzania zasobami IT.

Celem studiów na kierunku Zarządzanie biznesem jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz kadry menedżerskiej dla potrzeb organizacji biznesowych (zakładanie i prowadzenie firm z sektora MSP - małych i średnich przedsiębiorstw), firm związanych z procesami IT (procesy projektowo-programistyczne, wdrożeniowe oraz bieżąca eksploatacja usług IT).

Specjalności: Zarządzanie firmą, Zarządzanie zasobami IT

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do dziedzin innych niż nauki ekonomiczne*

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019r.:
należący do dyscyplin innych niż nauki o zarządzaniu i jakości** oraz ekonomia i finanse**

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51