Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie miastem - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Jeśli interesujecie się problemami społecznymi i planujecie znaleźć pracę w sektorze publicznym, społecznym czy organizacjach non-profit, studiujcie kierunek Zarządzanie publiczne. Na studiach poznacie nowoczesne metody zarządzania w instytucjach, które służą usprawnianiu i podnoszeniu konkurencyjności organizacji publicznych oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników ich działalności.

Kierunek ten stanowi odpowiedź na potrzeby społeczno-gospodarcze Polski, gdzie oprócz specjalistów w obszarze administracji niezbędni są wykształceni absolwenci w zakresie zarządzania sektorem użyteczności publicznej.

Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego
Kierunek został stworzony w oparciu o najlepsze wzorce programów uczelni zagranicznych. Dzięki temu spełnia standardy międzynarodowe kształcenia w zakresie zarządzania publicznego i jest całościowym ujęciem problematyki zarządzania publicznego. Patronat nad kierunkiem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Kadra naukowa
Program studiów ma charakter autorski, zajęcia prowadzą praktycy zarządzania publicznego (pracownicy Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego), wykładowcy zagraniczni, dydaktycy posiadający wiele doświadczeń praktycznych wynikających ze współpracy z organizacjami sektora publicznego (eksperci ministerialni, kierownicy projektów finansowanych z UE, konsultanci z zakresu zarządzania strategicznego). Studenci pracują na konkretnych przykładach z najbliższego otoczenia i realizują projekty na rzecz lokalnych instytucji.

Rada Menedżerów Publicznych
Przy Wydziale Zarządzania funkcjonuje Rada Menedżerów Publicznych, do której przynależą przedstawiciele instytucji publicznych, menedżerowie i konsultanci. W ramach organizowanych „Spotkań z Menedżerami Publicznymi” studenci mają możliwość uczestnictwa w wykładach i dyskusjach eksperckich dotyczących najważniejszych problemów funkcjonowania sektora publicznego. Menedżerowie w odniesieniu do reprezentowanych jednostek organizacyjnych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Omawiane tematy to m.in. promocja miasta, udział mieszkańców w zarządzaniu miastem i regionem, jakość usług publicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51