Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis kierunku

AAzwiń
Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty studiów kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach.

Będziemy wspólnie uczyć się:

• jak pozyskiwać kandydatów do pracy,
• w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych,
• jak wynagradzać i oceniać pracowników,
• jak zachęcać do rozwoju,
• jak prowadzić obsługę administracyjną kadr,
• jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,
• jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób.

Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51