• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: eCommerce

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Osoby, które chcą rozwinąć swoją dotychczasową działalność handlową w internecie lub wprowadzić tradycyjne sklepy do rzeczywistości wirtualnej:
- Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
- Menadżerowie i pracownicy działów eCommerce,
- Osoby zainteresowane problematyką eCommerce oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju,rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją.

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa w studiach to 4500 zł. Płatności za uczestnictwo w studiach jest możliwa w czterech ratach. Pierwsza, w wysokości 1125 zł płatna do 30 października, druga 1125 zł płatna do 30 listopada, trzecia - w wysokości 1125 zł do 30 stycznia, czwarta w wysokości 1125 zł do 30 kwietnia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51